Kompas - Romska muzika

Zbog nomadskog načina života, Romi su u svoju muziku uplitali elemente tradicije svih naroda među kojima su živeli: Grka, Turaka, Arapa, Španaca, Rumuna i mnogih drugih. U današnjem „Kompasu“ slušamo odabrane romske numere.