Kompas - Muzika Anda

Muziku Anda karakteriše autohtoni zvuk. Izvodi se isključivo na selu i u okviru seoskih zajednica na duvačkim i udaračkim instrumentima. Ponikla je iz tradicionalnih kulturnih i duhovnih vrednosti. Karakteriše je kolektivni duh i osećaj zajedništva.