Medaljon - Zoran Brkljač

Rubriku posvećujemo vokalnom interpretatoru Zoranu Brkljaču, umetniku čiji je repertoar ispunjen pretežno tradicionalnim pesmama sa prostora Kosova i Metohije kao i komponovanim pesmama u duhu tradicije. Na albumu „Suze Kosovaˮ, koji je Brkljač objavio 2008. godine za kuću PGP RTS, nalaze se i numere „Cvetne lipeˮ i „Meraklije baš iz Pećiˮ, za koje je Brkljač napisao stihove.