Šezdesete

Slušamo komponovane pesme snimljene u periodu od 1960 – 1970. godine.