Medaljon - Nebojša i Bojana Brdarić

Tema „Medaljonaˮ je duo Nebojše i Bojane Brdarić. Iako mladi, Nebojša i Bojana su uveliko prisutni na domaćoj etno-sceni. Nebojša je iskusan vokalni interpretator, ali je pre svega veoma tražen instrumentalista, s obzirom na to sa koliko se veštine služi frulom i drugim tradicionalnim duvačkim instrumentima, u koje spada i jermenski duduk. Sa svojom sestrom Bojanom, istaknutom pevačicom, Nebojša je do sada nastupao u različitim ansamblima: „Zanovetˮ, „Stupoviˮ, „Zlatopisˮ... Kao duo, Nebojša i Bojana su objavili samostalni album „Nasleđeˮ, 2018. godine, sa autentičnim interpretacijama ili diskretnim obradama tradicionalnih pesama.