Medaljon - Ansambl Filigran

Današnji „Medaljonˮ posvećujemo vokalno - instrumentalnom ansamblu „Filigranˮ. Na inicijativu kompozitora i harmonikaša Dragana Stošovića, ansambl je osnovan 1995.godine. Objavili su dva albuma sa vokalnim i instrumentalnim numerama Dragana Stošovića , kao i obradama tradicionalnih pesama , za PGP RTS.