Vinil - Ubava cura garava - Tamburaški zbor Jorgovan

Snimak pesme „Ubava cura garavaˮ donosi zvuk Tamburaškog zbora „Jorgovanˮ, zabeležen dvadesetih godina 20. veka.