Vinil - Pod bregom se jela razgranala - Orkestar Braće Kapuđi

Tamburaški orkestar Braće Kapuđi je u Čikagu, 2. februara 1942. godine, snimio pesmu „Pod bregom se jela razgranalaˮ. Orkestar je predvodio tamburaš i pevač Martin Kapuđi.