Vinil - Šetalo momče kroz goru - Vasa i Mirko Bukvić

Braća Vasa i Mirko Bukvić, uz pratnju svog tamburaškog društva, ostavili su iza sebe i snimak pesme „Šetalo se momče kroz goruˮ, načinjen u Njujorku, leta 1916. godine. Ovu numeru slušamo u današnjem „Viniluˮ,