Medaljon - Živadin Žića Kojić

Živadinu Žići Kojiću (1939-2020) posvećujemo današnje izdanje „Medaljonaˮ. Bio je kompozitor i interpretator tradicionalnih i komponovanih narodnih pesama, i svirao je harmoniku. Audiciju u Radio Beogradu položio je 1956. godine kod Vlastimira Pavlovića Carevca. Prvu pesmu ,,Banja Luko tebe Vrbas deli‘‘ komponovao je i snimio 1959. godine, a prvu singl ploču 1967.godine.