Bezbednost na prvom mestu

U budućnosti ćemo izgleda imati semafore sa četiri različite boje svetala. Ali, da li znamo da koristimo ne više tako nove semafore za pešake?

Pratimo radove na ulicama i tražimo alternativne pravce. 

Slušamo dobru muziku! 

Sa vama je Jovana Zec.