Šta reče?

Abdal, babaćko, banzov, vrcna, mandžika, ludna - da li vam je poznata neka od ovih reči? A šta znači kada za nekoga kažu golemi se ili istrisa se?

Sve ove i mnoge druge reči možete da pronađete u digitalizovanom Rečniku starog govora Niša i okoline koji je pokrenut na inicijativu redakcije niškog časopisa Slovo juga. Rečnik se nalazi na internet portalu časopisa i svako može da ga dopuni tako što će dodati reč i napisati njeno značenje. Na ovaj način ostaće trag o zajedničkom radu a stare i retke reči biće sačuvane od zaborava. O Rečniku starog govora Niša i okoline, zaboravljenim ali i rečima koje su danas u upotrebi za Pravac 202 govori Dragan Ilić, urednik časopisa Slovo juga.

Voditelj Ivana Vesić