Liste najgledanijih filmova i serija za vreme karantina

Za vreme karantina smo, više nego pre, gledali filmove i serije.

Bilo da smo ih gledali na televiziji, na kompjuterima ili telefonima, naša sposobnost da upijamo vizuelne informacije se, verovatno, uvećala. To znači, možda, da se naše čulo za sedmu umetnost uvećalo. Kako bilo, hajde na napravimo video-klub od karantinskih filmova i serija. Pišite nam o svemu onome što ste gledali i čime se po prvi, ili po pedeseti put, radovali na malom ekranu ili velikom displeju. A mi ćemo vam spremiti liste najgledanijih filmova „karantinaca” i serija „karantintki” koje su nedavno objavljene. 

Vodi, Petar Protić.