202 uz vas

Da li vam je neki film, knjiga ili pesma promenila život?

Da li vam se nekada dogodilo da gledajući film čujete rečenicu, osetite emociju filmske priče koja vas je inspirisala na neku akciju, ohrabrila na promenu, proširila perspektivu ili motivisala?
Da li ste u knjizi koju ste pročitali, predstavi koju ste pogledali ili pesmi koju ste čuli pronašli odgovore za kojima ste baš u tom periodu života tragali?

Baveći se ovim pitanjima kroz emisiju vodi Jelena Knežević.