202 uz vas

Noćni termini su idealni za „strašne” priče

Strahovi su sastavni deo čovekove ličnosti. Mnogi psiholozi smatraju da su nas upravo strahovi sačuvali kroz naš evolutivni period postojanja, jer smo plašeći se iznalazili načine da živimo sigurnije i tako postepeno stvorili svet u kojem živimo danas. Ipak, moderni čovek i dalje poseduje brojne strahove i fobije. U trivijalnom govoru termin „fobija” označava „mlađeg brata” straha. Onu vrstu bojazni koja nije zasnovana na realnom razlogu već na umišljaju. Fobija je mnogo i čini se da se spisak uvećava iz godine u godinu. Koja fobija vam je najneobičnija i da li i sami posedujete neku?

Voditelj Miodrag Stošić