Čitaj mi!

Ivana Jošanov Vrgović

Gost Kluba 2 je Ivana Jošanov Vrgović, naučni istraživač, profesor i konsultant u oblasti ljudskih potencijala. Istražuje i radi u oblasti organizacione kulture.

U današnjoj emisiji razgovaraćemo o uticaju kulture na poslovnu komunikaciju, kao i na odnos zapošljavanja i kulture organizacije. Organizaciona kultura se može predstaviti kao naočare koje zaposleni nose i kroz koje percipiraju pojave, ljude i događaje oko sebe i daju im značenje. Organizaciona kultura je najbolji reprezent svih materijalnih, bihevioralnih i simboličkih elemenata jedne organizacije, boji svakodnevnu komunikaciju između zaposlenih i utiče na odnose među njima. Organizacije danas nisu uvek uspešne kada procenjuju, zapošljavaju i uvode u posao osobe koje nisu u skladu sa kulturom organizacije. Da li na organizacionu kulturu treba da gledamo kao na dinamički proces, jer se ona menja kroz vreme, kao i nacionalna kultura? Kako je negovati i dozvoljavati joj da živi u svakom zaposlenom, ali ne kroz statičan pristup ‒ prema kom očekujemo da svi moramo da posedujemo određene vrednosti ‒ već da omogućimo individualan pristup, u kom svaki pojedinac i svaka generacija sa sobom nose svoj sistem vrednosti?

Autor: Tamara Vučenović

 

broj komentara 0 pošalji komentar