Kolo kao deo kulturnonematerijalnog kulturnog nasleđa

U današnjoj emisiji Od zlata jabuka govorimo o Uneskovoj Reprezentativnoj listi nematerijalnog kulturnog nasleđa i značaj koji ona ima za Srbiju.

S obzirom na to da je kolo upisano u Reprezentativnu listu, na repertoaru nam je muzička dimenzija ove kompleksne folklorne prakse, i to u širem smislu značenja reči kola. Dakle, ne ograničavajući se na zvanično značenje reči kolo (a to je, zapravo, kolo u tri i kolo u šest), proširićemo razmišljanje o kolu u pravcu generativnog termina koji se odnosi na instrumentalni žanr, samo u ovom slučaju. Slušaćemo instrumentalna izvođenja kola, od prvog slušnog zapisa Bele Bartoka pa do savremenih snimaka i novih komponovanih ostvarenja ovog žanra narodne muzike. Dakle, u fokusu je kontinuitet i vitalnost kola kao forme kulturne prakse i kreativni dometi izvođača i autora pomenutog muzičkog žanra.

Emisiju priredila Tijana Stanković.

broj komentara 0 pošalji komentar