Umetnost u Srbiji 1991-2008.

Dr Vladan Jeremić i dr Rade Pantić

Nedavno je, na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, Vladan Jeremić odbranio doktorsku disertaciju na temu: FUNKCIJE UMETNIČKIH PRAKSI U USLOVIMA TRANZICIJE U SRBIJI 1991-2008. Mentorka mu je bila dr Jelena Đorđević, a članice Komisije dr Milena Dragićević Šešić i dr Marina Simić. Na jednom mestu u obimnom radu Vladan objašnjava da osnovno "istraživačko pitanje disertacije glasi: kako je i u kojoj je meri umetnost bila uključena u društvene promene i neoliberalne, odnosno globalizacijske procese u Srbiji od 1991. do 2008, te koja je bila njena funkcija u tom okviru?"

U Gradu, dr Vladan Jeremić - koga prvenstveno znamo kao angažovanog umetnika najčešće u tandemu s Renom Redle - i dr Rade Pantić - vanredni profesor na Fakultetu za medije i komunikacije, teoretičar umetnosti i medija - govore o pitanjima koja pokreće Vladanova doktorska disertacija.

Autori emisije su Snežana Ristić i Radonja Leposavić.

Grad Grad

Autor:
Snežana Ristić i Radonja Leposavić

Individualistički, kritički model kulture rađao se i razvijao sa rađanjem i razvojem urbsa – jedan od puteva današnje rehabilitacije individualizma je onaj koji nas vraća u Grad. Kompleksnost urbane forme predložak je za strukturu emisije. [ detaljnije ]