"Politikina nagrada" Perici Donkovu

Izložba "Slepa vera" Perice Donkova

Žiri u sastavu Ljiljana Ćinkul, Gordana Dobrić, Una Popović, Marija Đorđević i Saša Janjić (predsednik) proglasio je izložbu "Slepa vera" Perice Donkova, održanu u Kući legata u Beogradu protekle jeseni, za najbolju izložbu u 2019. godini. Ovo tradicionalno i prestižno priznanje biće dodeljeno laureautu na dan "Politike" 25. januara.

Ističući da je Donkov jedan od najizrazitijih slikara neoenformela u Srbiji i bivšoj Jugoslaviji, profesor Fakulteta likovnih umetnosti u Nišu, koji godinama radi predano i energično, stvarajući u kontinuitetu konsekventan opus, žiri "Politikine nagrade" naveo je u obrazloženju, da se u kontekstu njegovih dela prepoznaje svest o ugroženosti pojedinca, o egzistencijalnoj teskobi savremenog čoveka, o otuđenju, destrukciji i opštoj nesigurnosti.

 

Na izložbi "Slepa vera", Perica Donkov se predstavio radovima nastalim u poslednje tri godine, i shodno prostoru Kuće legata, bili su struktuirani u pet celina: "Soba sa pogledom", "Postupak za tetoviranje vlastitog tkiva", "Ravnanje glave", "Gluva soba" i "Slepa vera". Svaki segment izložbe postavljen je tako da asocira na sakralne prostore, s dominantnom, centralnom slikom velikih dimenzija na čeonom zidu, čime se Donkov nadovezuje na svoja ranija istraživanja sopstvenih "svetih mesta", skloništa od distopijskog okruženja.

Prema rečima samog Donkova, na semantičkom nivou to je dalja razrada "slike kao skloništa", lično bekstvo od patologije vremena i sunovrata svih vrednosti, te njegovo oslobađanje od privida kojim smo okruženi. Na slikama dominiraju horizontalne linije i podele površina, kao svojevrsni sedimenti, naslage različitih "materijala", sabijenih, presovanih, kako bi pružili što bolju zaštitu unutar skloništa.

Dodeljivanje nagrade Perici Donkovu za izložbu "Slepa vera" još je jedan pokazatelj koliko Znakovi svoju orijentaciju zasnivaju na kvalitetu. Povodom "Politikine nagrade" reemitujemo razgovor s Pericom Donkovim, vođen tokom trajanja izložbe.

Urednik i voditelj Znakova: Sava Ristović.

broj komentara 0 pošalji komentar