Rečeno i prećutano: Politika, razum ili osećajnost

Emocije u politici

Politika je jedna od najkompleksnijih ljudskih delatnosti i podrazumeva najraznovrsnija znanja, veštine i sposobnosti. Ako bismo parafrazirali jednu poznatu tezu o moralu i za politiku bismo danas mogli reći "da se mnogo bolje oseća nego što se razume".

Ovakva, sve češća, percepcija politike emocijama daje prednost u odnosu na racio. Istovremeno emotivni narativ postavlja u centar političke komunikacije pa i legitimisanja političkih vizija, programa i ideologija.

To ne negira racionalni karakter politike ali otvara pitanje mesta i uloge emocija u savremenim političkim procesima posebno u kriznim stanjima, političkim kampanjama ili predizbornim periodima. Kakvo zaista mesto i ulogu imaju emocije u politici, u odnosima između političkih aktera i društva, političara i građana za Rečeno i prećutano govore iskusni političar i ministarka u aktelnoj vladi, Slavica Đukić Dejanović i Lazar Marićević, socijalni psiholog i aktivista u nevladinom sektoru.

Autor emisije je Radovan Pantović.

broj komentara 0 pošalji komentar