Povratak Roma u pravoslavnu veru

U večerašnjem Svetu Roma govorimo o povratku Roma u Srbiji u pravoslavnu veru, što je zabeleženo u „Vesniku Srpske crkve“ davne 1912. godine.

Odmah po odlasku Turaka sa prostora Srbije, mnogi Romi koji su, milom ili silom, bili  prešli u muslimansku veru, želeli  su da se vrate u pravoslavlje. Neki crkveni velikodostojnici, poput episkopa Melentija, zdušno su radili na tome. Ustavom Kraljevine Srbije bila je priznata  istočnopravoslavna vera za državnu, kao i sloboda svakog inoverca da ispoveda priznatu veru one narodnosti kojoj pripada (muhamedanac, katolik i sl).

Emisiju pripremili i vode Dragoljub Acković i Una Beriša.

svetroma@rts.rs

broj komentara 0 pošalji komentar
Romano Them Romano Them

Autor:
Romska redakcija

Emisija svakodnevno donosi najvažnije vesti iz zemlje i sveta na romskom i srpskom jeziku. Bavi se temama iz života Roma, prikazujući napore i mere koje se preduzimaju za emancipaciju i integraciju ove, najveće evropske manjinske zajednice. Prenosi aktuelnosti vezane za Rome i na specifičan način senzibiliše javnost za probleme ove populacije. [ detaljnije ]