Savremena srpska muzika

Slušaćete kompozicije Diasonans, Gudački kvartet i Impresije za dva klavira Anice Sabo.

Anica Sabo rođena je 1954. godine u Beogradu. Studije je započela 1974. godine i to na dva odseka - kompoziciju je učila u klasama Stanojla Rajičića i Srđana Hofmana, a na odseku za duvačke instrumente studirala je fagot u klasi Ivana Turšiča. Diplomirala je kompoziciju 1986. godine u klasi Srđana Hofmana. Doktorske studije završila je takođe na Univerzitetu umetnosti u Beogradu na temu Ispoljavanje simetrije u muzičkom obliku - pitanja metodologije analize.

Nakon završenih studija Anica Sabo je radila u Školi za muzičke talente u Ćupriji, a potom i na Fakultetu muzičke umetnosti gde je tokom skoro četiri decenije rada prošla sva zvanja - od asistenta pripravnika do redovnog profesora teorijskih predmeta. Pored kompozitorskog rada bavi se i teorijskim radom koji zauzima važno mesto u njenoj karijeri. Ova autorka objavila je više desetina radova u raznim zbornicima, a njen glavni fokus je usmeren na stvaralaštva autora koji su značajno obeležili razvoj srpske muzike, kao i pitanjima oblikovanja muzičkog toka. Kompozitorski rad Anice Sabo bio je usmeren na orkestarska i kamerna dela, koja su izvođena u zemlji i inostranstvu.

Autorka emisije Tamara Simović

broj komentara 0 pošalji komentar