Noćne promenade

Ostvarenja Hajnriha Antona Hofmana, Florana Šmita, Aleksandra Tansmana i Anrija Diparka

01.00 Hajnrih Anton Hofman
Gudački kvartet broj 1 u Ge duru opus 3
Gudački kvartet broj 3 u Es duru opus 3
Izvode članovi ansambla Stara muzika iz Kelna


01.4
0 Floran Šmit
Koncertantna simfonija opus 82
Izvodi pijanista Husein Sarmet i Filharmonija iz Monte Karla. Diriguje Dejvid Robertson


02.
15 Aleksandar Tansman
Jedanaest interludijuma
Posveta Arturu Rubinštajnu
Dva jevrejska komada
Četiri klavirska raspoloženja
Izvodi Đorđo Koukl


02.
45 Hajnrih Anton Hofman
Gudački kvartet broj 2 u Be duru opus 3
Izvode članovi ansambla Stara muzika iz Kelna


03.1
0 Floran Šmit
Snovi opus 65
Večeri opus 5
Izvodi Filharmonija iz Monte Karla pod upravom Dejvida Robertsona


03.
45 Anri Dipark
Odabrane pesme
Izvode Sara Voker, mecosopran, Tomas Alen, bariton i Rodžer Vinjol, klavir


04.
25 Aleksandar Tansman
Preludijum i tokata
Šest kapriča
Poseta Izraelu
Izvodi Đorđo Kouklbroj komentara 0 pošalji komentar