Čitaj mi!

Putevi proze

Samjuel Beket: Mersije i Kamije

„Mersije i Kamije” je prvi Beketov roman napisan na francuskom jeziku 1946. godine, a istovremeno je i prvo delo ovog značajnog pisca nastalo nakon Drugog svetskog rata.

Iako ga je napisao 1946, Beket je sve do 1970. godine odbijao da objavi ovo delo. Veoma brzo, 1974, roman je objavljen i na engleskom, uz značajne izmene i skraćenja originalnog teksta koje je izvršio sam autor.

Roman Mersije i Kamije može se po mnogo čemu smatrati pretečom Beketovog slavnog komada Čekajući Godoa. Zaplet romana, ako se uopšte može govoriti o zapletu, oblikuje se oko putovanja - zapravo, beskrajne i besmislene potrage - dvojice muškaraca, Mersijea i njegovog prijatelja Kamijea, koji bezuspešno pokušavaju da napuste svoj grad (koji bi, u realnosti, mogao da bude jedva prikrivena verzija Dablina). Postoje i sporedni likovi, koji su u tolikoj meri bizarni da čak i glavni junaci ostaju zapanjeni njihovom ludošću. Ipak, uprkos mračnim tonovima koji dominiraju, roman Mersije i Kamije je, po oceni kritičara i književnih istoričara, topla i duhovita knjiga, sa povremeno naglašenim oštrim sarkazmom.

Roman je s francuskog jezika preveo Bojan Savić Ostojić, a knjigu će uskoro objaviti izdavačka kuća Lom iz Beograda.

Spikerska interpretacija teksta: Aleksandar Božović
Urednik: Predrag Šarčević

broj komentara 0 pošalji komentar