XX vek – Kompozicije Eitora Vila-Lobosa

Slušaćete Treću i Četvrtu svitu „Otkriće Brazila” i Koncert za gitaru i mali orkestar

U devetnaestom veku, muzika Latinske Amerike je poput Sjedinjenih Američkih Država bila pod snažnim uticajem evropskih modela - posebno italijanske opere. Jedan od autora koji je svoje stvaralaštvo bazirao na staroj tradiciji bio je Karlos Gomes koji je poput svojih savremenika na školovanje odlazio u Italiju radije nego u Francusku ili Nemačku. Poput obodnih delova Evrope - Skandinavije i Bohemije - i muzika u Latinskoj Americi počela je da dobija obrise autohtonog izraza tek sa zamahom nacionalnog pokreta krajem 19. veka. U tom kontekstu počeo je da stvara i Eitor Vila-Lobos razvijavši originalni stil čvrsto zasnovan na elemetima folklora. Gotovo u potpunosti samouk, Vila-Lobos je znanje sticao sviranjem violončela, a kasnije i gitare u malim instrumentalnim ansamblima. Spajajući svoje iskustvo sa saznanjima o savremenim muzičkim tendencijama u Italiji i Francuskoj stvorio je prepoznatljiv eklektičan stil.

Urednica Sanja Kunjadić

broj komentara 0 pošalji komentar