Čitaj mi!

Noćne promenade

Kompozicije Gabrijela Pjernea, Aleksandra Zemlinskog, Huga Alvena i Joakima Andersena.

01.05 Gabrijel Pjerne
Varijacije u ce molu opus 42
Izvodi Loran Vagšal, klavir


01.
30 Aleksandar Zemlinski
Sedam pesama o noći i snu
Izvode Jeni Karlsted i Kamerni orkestar Laponije pod upravom Jona Sturgordsa


01.5
0 Hugo Alven
Kantata „Na prelazu vekova" opus 12
Izvode: Lena Hoel, sopran, Karl-Magnus Fredrikson, bariton, Kraljevski hor iz Stokholma, Simfonijski orkestar iz Jevlea pod upravom Stefana Parkmana


02.0
5 Joakim Andersen
Ruski karneval (7,57)
Švedsko-poljske pesme opus 50 (8,49)
Osam komada opus 55 (11,42)
Izvode: Kajl Džapo, flauta i Metju Maconi, klavir


02.3
5 Aleksandar Zemlinski
Kamerna simfonija
Izvodi Kamerni orkestar Laponije pod upravom Jona Sturgordsa


03.
20 Hugo Alven
Kantata za proslavu Reformacije 1917, opus 36 (33,05)
Zvona, balada za bariton i orkestar opus 13 (9,14)
Izvode: Lena Hoel, sopran, Karl-Magnus Fredrikson, bariton, Kraljevski hor iz Stokholma, Simfonijski orkestar iz Jevlea pod upravom Stefana Parkmana


0
4.00 Gabrijel Pjerne
Koncertna etida opus 13 (4,11)
Tri komada u formi svite opus 40 (20,44)
Pasakalja opus 52 (10,54)
Izvodi: Loran Vagšal, klavir


04.3
5 Joakim Andersen
Edita za flautu u Ge duru (2,21)
Etida za flautu u de molu (6,34)
Transkirpcije iz Mocartovog Don Žuana (6,21)
Koncertantni komad za flautu broj 2 opus 61 (10,21)
Izvode Kajl Džapo, flauta i Metju Maconi, klavir