Noćne promenade

Dela Zorana Erića, Dejana Despića, Vladimira Tošića, Hermana Severina Lvenšola i Fransisa Pulenka

01.00 Dejan Despić
Prvi gudački kvartet u Ef duru

Izvodi Zagrebački kvartet


01.25 Herman Severin Lvenšol
Muzika iz dvočinog baleta Silfida
Izvodi orkestar Danska radio sinfonijeta. Diriguje Hari Damgard


02.25 Fransis Pulenk
Sonata za klavir četvororučno (07.11)
Koncert u de molu za dva klavira i orkestar (20.21)
Izvode pijanistkinje Katja i Marijel Lebek i Bostonski simfonijski orkestar. Diriguje Seiđi Ozava


02.55 Zoran Erić
Muzika iz baleta Jelisaveta
Izvodi Simfonijski orkestar Radio-televizije Beograd. Sudeluje ansambl Renesans. Diriguje Angel Šurev


04.25 Vladimir Tošić
Kompozicije Kvintal i Etnal (14.18)
Sviraju flautistkinja Stana Krstajić i pijanista Vladimir Cvijić
Sonata za klavir (17.37)
Izvodi Ksenija Zečević