Noćne promenade

Ostvarenja Frančeska Molina, Franca Ksavera Mocarta, Karla Filipa Emanuela Baha, Johana Melhiora Moltera i Šarla Mutona

01.00 Frančesko Molino
Veliki koncertantni trio opus 30 za flautu, violu i gitaru
Tri trija opus 4 za flautu, violu i gitaru

Izvode Karlo Tamponi, flauta, Rafaele Maloci, viola i Đanluiđi Điljo, gitara


01.50 Franc Ksaver Mocart
Koncert za klavir i orkestar broj 1 opus 14 u Ce duru
Izvode članovi Novog internacionalnog simfonijskog orkestra iz Lemberga pod upravom Gunharda Matesa. Solista je Henri Sigfridson, klavir


02.15 Johan Melhior Molter
Uvertire u ce molu i Ef duru
Koncert za obou, 2 violine, violu i kontinuo u Es duru
Izvode članovi ansambla Nova Stravaganca, koji predvodi čembalista Zigbert Rampe


02.50 Karl Filip Emanuel Bah
Pesma za tenor i klavikord iz zbirki Duhovne ode i pesme po stihovima Profesora Gelerta i Kristofa Kristijana Šturma
Hamletova fantazija
Izvode Norbert Mejn, tenor i Terens Čarlston, klavikord


03.50 Frančesko Molino
Drugi veliki koncertantni trio opus 45
Izvode Karlo Tamponi, flauta, Rafaele Maloci, viola i Đanluiđi Điljo, gitara


04.10 Šarl Muton
Kompozicije za lautu u a molu, fis molu i A duru
Izvodi lautista Hopkinson Smit