Gramofonija – Donatela Failoni izvodi klavirske sonate Domenika Čimaroze

Emitovaćemo zapise iz 1981. godine sa ploče koju je objavila produkcijska kuća Hungaroton.

Mađarska pijanistkinja italijanskog porekla, Donatela Failoni je za Hungaroton objavila četiri albuma tokom osamdesetih godina, pored toga učestvujući na brojnim kompilacijama i promotivnim izdanjima, što nije iznenađujuće kada se ima u vidu da se nakon pijanističke karijere posvetila promociji Mađarske nacionalne filharmonije, kao šef za odnose s javnošću. Iako njena samostalna diskografija nije obimna, Failoni je na svojim albumima istraživala opuse autora kojima je posvećeno nedovoljno pažnje kao što su ploče sa sonatama Mucija Klementija i vinil koji ćemo večeras emitovati posvećen Čimarozi, zbog čega su njena izdanja bila veoma tražena i stekla veliku popularnost. O tome svedoči i prvo reizdanje ovog albuma iz 1990 godine na digitalnom nosaču, na kojem su pored Čimarozinih sonata, još i Mendlsonove Pesme bez reči u izvođenju Katalin Nemeš. Njeni snimci popularnih muzičkih ostvarenja su tokom devedesetih godina često bili deo kompilacija namenjenih najširoj publici, obično sačinjenih od najpoznatijih segmenata dela čuvenih kompozitora.

Programski komentar za ovaj album je napisala Ana Tot, muzikološkinja koja je tokom osamdesetih sarađivala sa mađarskim nacionalnim izdavačem na više albuma sa savremenom i horskom muzikom. Omot sadrži tekst na nemačkom, engleskom, francuskom i ruskom jeziku, dok je zapise realizovao čuveni snimatelj Peter Peterdi koji je tokom ove decenije sarađivao na preko 200 izdanja različitih muzičkih žanrova.

Autor emisije Milan Milojković
Urednica Sanja Kunjadić