Čitaj mi!

Studije i ogledi

Đorđo Agamben: Jezik i smrt

U ciklusu Studije i ogledi od 12. do 15. aprila možete slušati delove knjige „Jezik i smrt” italijanskog filozofa Đorđa Agambena.

Uprkos očiglednosti da je smrt neposrednost koja potpuno raskida odnos sa svetom života, upravo jezik je posrednik između sveta života i našeg odnosa prema smrti. Sam jezik, s druge strane, krije u sebi slojeve i nijanse koji, dodatno, usložnjavaju perspektivu koja gleda na smrt. Đorđo Agamben se od svojih mladalačkih dana, kada je bio pod snažnim uticajem Martina Hajdegera, a potom i kao plod prijateljstva sa Žakom Deridom, usredsredio na proučavanje jezika, te u knjizi Jezik i smrt: seminar o mestu negativnosti iz 1982. godine pokazuje na koji se način jezik nosi s onim negativnim. Smrt je, utoliko, povlašćena tema kao čista negativnost, kao vrhunski izraz nebića, onoga što nije. 

Kao izvanredan poznavalac grčke filozofije i sholastičkih tekstova, u prvim poglavljima svoje knjige Agamben uranja u stare tekstove – ali i manje poznate srednjovekovne autore – analizirajući upravo mesto jezika u odnosu prema transcendentnim veličinama. 

S italijankog preveo Luka Kuveždić.
Čita Aleksandar Božović
Urednik Ivan Milenković