Noćne promenade

Ostvarenja Havergala Brajana, Augusta Klugharta, Donalda Tovija i Đovanija Botesinija

01.05 Havergal Brajan
Simfonija broj 2 u e molu
Izvodi Simfonijski orkestar iz Moskve kojim upravlja Toni Rou


0
2.00 August Klughart
Koncert za violinu i orkestar u De duru opus 6
Izvodi Anhaltska filharmonija iz Desaua kojom diriguje Golo Berg. Solistkinja je Mirjam Čop, violina


02.
40 Donald Tovi
Gudački kvartet u Ge duru opus 23
Izvodi kvartet Tipit


03.
15 August Klughart
Simfonija broj 3 u De duru opus 37
Izvodi Anhaltska filharmonija iz Desaua kojom diriguje Golo Berg


03.
55 Đovani Botesini
Kompozicije za kontrabas i klavir
Izvode Tomas Martin, kontrabas i Entoni Halsted, klavir. Sudeluje sopran Džeklin Fjudžel