Čitaj mi!

Noćne promenade

Kompozicije Bele Bartoka, Vincenca Vaclava Mašeka, Zoltana Kodaja, Jozefa Suka i Karla Goldmarka

01.05 Karl Goldmark
Simfonijska poema Seosko venčanje opus 26
Simfonijskim orkestrom Vestfalije diriguje Hubert Rajhert


01.
50 Vincenc Vaclav Mašek
Koncert za staklenu harmoniku, verofon i orkestar
Izvode: Hrista Šenfeldinger - staklena harmonika, Gerald Šenfeldinger - verofon i članovi kamernog orkestra Avanti! pod upravom Dime Slobodeniuka


02.10 Bela Bartok
Muzika za gudače, udaralje i čelestu
Kamerni orkestar Avanti! pod upravom Dime Slobodeniuka
Snimak je sa koncerta koji su ovi umetnici održali 30. juna 2016. godine na festivalu Avanti! u Porvou u Finskoj


02.
40 Zoltan Kodaj
Mađarski rondo
Letnje veče
Kamerni orkestar Orfej


03.0
5 Karl Goldmark
Simfonija broj 2 u Es-duru opus 35
Izvodi Rajnska filharmonija kojom diriguje Mihael Halas


03.
40 Jozef Suk
Serenada za gudače u Es-duru opus 6
Kamerni orkestar Orfej


04.0
5 Zoltan Kodaj
Sonata za violončelo u be-molu opus 8
Izvodi Jo-Jo Ma


04.3
5 Jozef Suk
Gudački kvartet broj 2 opus 31
Izvodi Kvartet Suk