Čitaj mi!

Festival Stiriarte 2020

Dela Huga Volfa, Angele Trendle i Kristofa Erenfelnera izvodi kvartet Mineti, a ostvarenja Franca Šuberta interpretiraju: Danijel Johansen, tenor, Florian Birsak, fortepiano, Marija Bader-Kubizek i Aki Solijer, violine, Aksel Kiršer, viola i Rudolf Leopold, violončelo. Snimci su sa koncerata održanih 24. i 26. jula u dvorani Helmut List u Gracu.

Osnovan 1985. godine, festival Stiriarte smatra se jednom od najznačajnijih letnjih muzičkih manifestacija u Evropi. U prvim godinama po osnivanju u fokusu programskih urednika nalazila su se manje poznata dela koja osvetljavaju bogato kulturno nasleđe pokrajine Štajerske, čiji je glavni grad Grac, kao i otkrivanje kompozicija nepoznatih ili zaboravljenih autora. Za promociju i razvoj ove važne muzičke manifestacije posebno mesto pripada Nikolausu Arnonkuru, jednom od najznačajnijih austrijskih dirigenata, osnivaču i umetničkom direktoru bečkog ansambla za ranu muziku Concertus musicus. U njegovom fokusu posebnu pažnju su činila dela ranih majstora, kompozicije barokne i klasične epohe muzičkog stvaralaštva, dok su interpretacije slavnog Arnonkura postala referentna tačka u oblasti istorijski informisanog izvođenja.

Urednica Irina Maksimović Šašić