Improvizorijum

Album „Kromberk” Evana Parkera i Zlatka Kaučiča

Koncertni snimci Evana Parkera i Zlatka Kaučiča nastali krajem juna 2019. godine u zamku Kromberk u Novoj Gorici, kao i u italijanskom gradiću Maranu, ali sada u kvartetskom sastavu, objavljeni su prošlog septembra za slovenačku diskografsku produkciju Klopotec Iztoka Zupana na duplom kompak-disku pod nazivom Arkosberg.

Prvi kompakt-disk ovog seta sa nazivom Kromberk sa kojeg ćemo večeras slušati muziku dueta Parker – Kaučič, donosi već poznatu, ustanovljenu emocionalnu i duhovnu bliskost između ovih umetnika. Kretanje i dinamična konvergencija energija, kao sastavnih delova koji doprinose vitalnosti slobodno improvizovane muzike, mešanje i raslojavanje muzičkih boja, zatezanje i popuštanje napetosti, jesu egalitarni imperativi improvizovane muzike od kojih oni ne odustaju.

Autor emisije Milenko Mićanović