Festival Menjuhin u Gštadu 2020

Reprodukovaćemo snimak koncerta održanog 9. avgusta u crkvi u Zanenu, kada su nastupili violončelistkinja Sol Gabeta i pijanista Aleksandar Meljnikov, koji je muzicirao na istorijskim instrumentima: fortepijanu Antona Valtera, jednog od najznačajnijih bečkih graditelja klavijaturnih instrumenata u XVIII veku i na fortepijanu Konrada Grafa, austrijsko-nemačkog graditelja na čijim instrumentima su rado svirali Betoven, Šopen, kao i Robert i Klara Šuman.

Na programu su bila ostvarenja Ludviga van Betovena (Prva sonata za violončelo u Ef duru, opus 5/1 i Sonata za violončelo u De duru, broj 5, opus 102/2), Ferdinanda Risa (Sonata Grande u A duru, opus 21) i Feliksa Mendelsona (Pesma bez reči, opus 109). Ovaj koncert dobili smo posredstvom međunarodne razmene u okviru Euroradija.

Urednica Irina Maksimović Šašić