Noćne promenade

Ostvarenja Zdenjeka Fibiha, Gija Roparca, Ernsta Rudorfa i Džejmsa Huka

01.05 Zdenjek Fibih
Simfonija broj 3 u e molu
Izvodi Simfonijski orkestar iz Detroita pod upravom Nemea Jervija


01.45 Gi Roparc
Ciklus „Muzika u vrtu”
Izvodi Stefan Lemlen, klavir


02.05 Zdenjek Fibih
Simfonija broj 2 u Es duru opus 38
Izvodi Simfonijski orkestar iz Detroita pod upravom Nemea Jervija


02.35 Ernst Rudorf
Simfonija broj 3 u ha molu opus 50
Izvodi Simfonijski orkestar iz Bohuma pod upravom Franka Bermana


03.10 Džejms Huk
Flautski trio broj 1 u De duru opus 83 (9:12)
Flautski trio broj 2 u Ef duru opus 83 (10:14)
Izvode članovi ansambla Vašingtonska kamerata


03.30 Ernst Rudorf
Varijacije na originalnu temu opus 24
Izvodi Simfonijski orkestar iz Bohuma pod upravom Franka Bermana


04.05 Džejms Huk
Flautski trio broj 3 u De duru opus 83
Izvod članovi ansambla Vašingtonska kamerata


04.25 Gi Roparc
Ciklus „Devojke"
Tri nokturna
Izvodi Stefan Lemlen, klavir