Noćne promenade

Kompozicije Johanesa Bramsa, Marije Šimanovske i Jozefa Rajnbergera

00.55 Johanes Brams
Čakona u de molu za levu ruku (14.12)
Klavirski komadi opus 76 (23.47)
Izvodi Ana Vinitskaja, klavir


01.35 Jozef Rajnberger
Uskršnja himna opus 134 (5.54)
Četiri šestoglasna moteta opus 133 (12.46)
Tri duhovne pesme opus 69 (12.44)
Izvodi Bahov hor iz Feniksa i Gradski hor iz Kanzasa pod upravom Čarlsa Brafija


02.05 Johanes Brams
Simfonija broj 2 u De duru opus 73
Izvode Gevandhaus orkestar iz Lajpciga pod upravom Davida Ojstraha


02.50 Marija Šimanovska
Romansa Kraljice Ortens (2.01)
Odlazak (3.28)
Molba jednog slepog čoveka (2.45)
Žozefinina romansa (2.46)
Šest romansi (17.30)
Romansa Princa Galicina (4.49)
Izvodi Elizabet Zapolska, mecosopran i Bart van Ort, klavir


03.25 Jozef Rajnberger
Misa opus 109
Izvodi Bahov hor iz Feniksa i Gradski hor iz Kanzasa pod upravom Čarlsa Brafija


03.50 Johanes Brams
Dve rapsodije opus 79 (13.43)
Fantazije opus 116 (21.07)
Izvodi Ana Vinitskaja, klavir


04.25 Marija Šimanovska
Istorijske pesme (19.52)
Vilija (4.14)
Rukoveti (3.29)
Balada (4.06)
Rusalka (4.35)
Pesma za dva glasa (2.10)
Izvodi Elizabet Zapolska, mecosopran i Bart van Ort, klavir