Čitaj mi!

Studije i ogledi

Lino Veljak: Verski fundamentalizam i lažne alternative

U ciklusu Studije i ogledi možete pratiti delove teksta Lina Veljaka „Verski fundamentalizam i lažne alternative”.

Veliki deo opusa zagrebačkog filozofa Lina Veljaka zauzima suočavanje sa onim što on naziva lažnim alternativama. Ukoliko, dakle, s jedne strane, imamo ekstremnu poziciju kakva je verski fundamentalizam, onda je potrebno prepoznati šta se nalazi na suprotnoj strani, šta bi bila alternativa verskom ekstremizmu. Neka od najbržih i najpoznatijih rešenja se, međutim, kako pokazuje Veljak, mogu posmatrati kao jednako ekstremna i, samim tim, nedelotvorna. Ili, rečnikom koji je bliži Veljakovoj sistematičnosti, netolerancijom prema religiji ne možemo se suprotstaviti onom ekstremnom u religiji samoj. Ukoliko, na primer, proziremo samo ekstremne tvrdnje i ekstremna tumačenja u islamu, a da nismo u stanju prepoznati isti takav ekstremizam u hrišćanstvu, alternative koje nudimo ne mogu se drugačije razumeti do kao lažne. Lažna alternativa, naime, nije alternativa, nego samo još malo istog pod drugačijom obrazinom. 

U sistematskom vođenju teksta i sistematskom izvođenju posledica religijskih postavki, Veljak stupa na široko i uzavrelo polje aktuelnih rasprava nastojeći da, koliko je god to moguće, zavede izvestan red i, na filozofskoj osnovi, ponudi moguće puteve kretanja.

Veljakovu knjigu Izazovi našeg vremena, iz koje je preuzet ovaj tekst, objaviće Filozofska istraživanja iz Zagreba. 

Čitao je Aleksandar Božović
Urednik Ivan Milenković