Božić Euroradija

Povodom obeležavanja velikog hrišćanskog praznika Božića, koji se 7. januara proslavlja po julijanskom kalendaru, reprodukovaćemo snimke koncerata posvećenih proslavi ovog praznika koje smo dobili posredstvom međunarodne razmene Euroradija.

Na početku emisije možete slušati kako članovi Slovenačkog filharmonijskog hora pod upravom Martine Batič izvode ruske i ukrajinske pravoslavne kompozicije nastale krajem 19. i početkom 20. veka. Snimak je sa koncerta koji je održan 21. decembra 2014. godine u Ljubljani. Inače, ove godine ansambl proslavlja tridesetogodišnjicu postojanja, a Batičeva ga je predvodila osam godina, pre nego što je dobila mesto dirigenta u horu Francuskog radija.

U nastavku emisije čućete Koledarsku simfoniju ukrajinskog kompozitora Miroslava Skorika, zabeleženu na koncertu pod nazivom Božićne simfonije, koji je 19. januara prošle godine održan u Nacionalnoj operi u Kijevu. U ovom delu Skorik je kombinovao božićne napeve iz ukrajinske tradicije – koledarske pesme i šedrivke – sa nasleđem evropske klasične muzike.

Autorka Jelena Damjanović