Noćne promenade

Ostvarenja Fridriha Gernshajma, Hermana Geca, Paula Grenera i Franca Šmita

01.00 Herman Gec
Klavirski kvartet u E duru, opus 6
(37.50)
Sviraju: Oliver Trindl, klavir; Marina Šiš, violina; Pejđin Ku; viola; i Niklas Šmit, violončelo


01.30 Franc Šmit
Orkestarski odlomci iz prvog čina opere Noter Dam
Introdukcija
(04.30)
Interludijum
(5.00)
Karnevalska muzika
(05.51)
Varijacije na husarsku pesmu (28.28)
Simfonijskim orkestrom iz Malmea diriguje Vasilij Sinajski


02.10 Paul Grener
Klavirski trio, opus 61
(20.22)
Svira trio Hajperion
Varijacije na rusku narodnu pesmu, opus 55
(24.26)
Večernja muzika, opus 44
(14.12)
Filharmonijom Severno-nemačkog radija iz Hanovera diriguje Verner Andreas Albert


03.10 Fridrih Gernshajm
Prva simfonija u ge molu, opus 32
(45.10)
Izvodi Filharmonijski orkestar iz Majnca. Diriguje Herman Bojmer


03.55 Paul Grener
Svita, opus 19
(08.23)
Klavirski trio, opus 20
(20.34)
Svira trio Hajperion


04.25 Herman Gec
Klavirski kvintet u ce molu, opus 16
(26.04)
Sviraju: Oliver Trindl, klavir; Marina Šiš, violina; Pejđin Ku, viola; Niklas Šmit, violončelo; i Matijas Beltinger, kontrabas