Stereorama – Noćni program

Ostvarenja Đovanija Batiste Vijotija, Jozefa Joahima, Andrea Mesažea i Hajnriha Hofmana

00.50 Hajnrih Hofman
Simfonija u Es duru Frihjof opus 22 (40:18)
Izvodi Filharmonija iz Altenburg-Gere pod upravom Erika Solena


01.30
Andre Mesaže
Simfonija in A (30:58)
Izvodi Simfonijski orkestar iz Le Mana pod upravom Žoze-Andrea Žandija


02.00
Hajnrih Hofman
Pozorišna uvertira opus 28 (8:26)
Mađarska svita opus 16 (20:28)
Izvodi Filharmonija iz Altenburg-Gere pod upravom Erika Solena


02.30
Jozef Joahim
Violinski konert broj 1 u ge molu opus 3 (20:19)
Violinski koncert broj 2 u de molu U mađarskom stilu opus 11 (45:36)
Izvode: Sujen Kim, violina i Orkestar Vajmarske državne kapele pod upravom Mihaela Halasa


03.35
Đovani Batista Vijoti
Gudački kvarteti opus 3
Koncertantni gudački kvartet broj 1 u A duru (13:04)
Koncertantni gudački kvartet broj 2 u Ce duru (14:32)
Koncertantni gudački kvartet broj 3 u Ef duru (9:50)
Koncertantni gudački kvartet broj 4 u Be duru (10:26)
Koncertantni gudački kvartet broj 5 u Es duru (14:36)
Koncertantni gudački kvartet broj 6 u E duru (14:07)
Izvodi kvartet Umetnost zvuka