Studije i ogledi

Alber Kami: Pobunjeni čovek

U emisiji Studije i ogledi možete slušati delove knjige Albera Kamija „Pobunjeni čovek” u novom prevodu Slobodana Damnjanovića.

Slavni Kamijev ogled brani, naizgled, radikalan predlog: čovek je najviše čovek upravo onda kada se pobuni protiv raznih oblika neslobode. Istovremeno, pobuna je čin kojim čovek preuzima odgovornost za sebe i sopstveni svet. Prema tome, pobuna je uvek i pojedinačni i kolektivni (politički) čin. 

Pobuni je potrebno odrediti vrednost, jer metafizička pobuna – koja ide protiv principa neslobode – nije ista kao pojedinačna pobuna, ili kao politička pobuna. Ono, međutim, što Kamija zanima jeste da li se pobuni kao takvoj može odrediti vrednost. Da li je, drugim rečima, pobuna, naprosto, uslov ljudskosti? Da li je prometejski čin pobune protiv bogova svojstven ljudima, ili je, ipak, reč o svojevrsnom izuzetku? 

Vrednost političke pobune može se utvrditi i aposteriori (pod uslovom da pobuna protiv diktature uspe). Vrednost metafizičke pobune, tome nasuprot, da se odrediti unapred. Nepristajanje na religijski autoritet, koji kombinuje metafizičke i političke motive neslobode, utoliko je uslov svake slobode. Ono, međutim, što je zajedničko svakoj pobuni, sugeriše Kami, jeste borba protiv resantimana, borba, dakle, pre svega, protiv vlastite pasivnosti i traženja izgovora da se ne deluje. 

Decenijama pošto je napisan, ovaj Kamijev tekst odiše neporecivom aktuelnošću.

Čitao je Aleksandar Božović
Urednik Ivan Milenković