Čitaj mi!

Refleksije

Rut Mejer: Diskurs o virusu i retorika biotrilera

U emisiji Refleksije, u petak, 27. novembra, možete slušati tekst Rut Mejer „Diskurs o virusu i retorika biotrilera”.

Rut Mejer u radu nastoji da prikaže na koji način se iz medicine preuzimaju neki načini govora, naročito o virusima, da bi poslužili u danas popularnim narativima. Ona istražuje žanr biotrilera, dakle romana i filmova koji pokušavaju da premoste jaz između fantazije i realnosti, između fikcione spekulacije i naučnog uviđanja istine. Po autorkinom mišljenju biotrileri uspevaju da zamute granicu između fakta i fikcije, a njihovi izmišljeni dramski događaji mogu da ostvare izrazito političke efekte u stvarnom svetu. Ali, čak i kada nema tako očiglednog reciprociteta između sveta politike i sveta popularne fikcije, biotrileri mogu imati jednu važnu kulturnu funkciju. „Uverena sam da ih treba sagledati kao svedočanstvo o širim transformacijama u našem političkom nesvesnom. Savremeni biotrileri, organizovani oko motiva o virusu zapravo registruju jednu široku promenu koja se događa, pre svega, u našoj konceptualizaciji pretnje".

Tekst je preuzet iz prolećnog broja časopisa Cultural Critique, za 2007. godinu u izdanju University of Minnesota Press.

Prevod s engleskog: Aleksandar Nedeljković
Čita Aleksandar Božović
Urednici Olivera Nušić i Predrag Šarčević.