Čitaj mi!

Muzika viva

Retrospektiva 27. Međunarodne tribine kompozitora

Dela Tatjane Milošević, Sonje Mutić, Stanka Simića, Milana Mihajlovića i Ane Gnjatović koja su izvedena na koncertima održanim u oktobru 2018. godine u Velikoj sali Studentskog kulturnog centra u Beogradu.

Sonja Mutić se posle studija kompozicije u klasi Zoran Erića, usavršavala na Umetničkom univerzitetu u Gracu kod Klemensa Gadenštetra, a trenutno se nalazi na doktorskim studijama na Harvard univerzitetu u klasi Haje Černovin i Hansa Tučkua. Kompozicija abgrund nastala je 2017. godine za Alumni Ansambl festivala u Lucernu. Sam naslov ukazuje na bezdan, strukturu bez dna koja izneverava pokušaj da se ograniči i konsoliduje. U zvučnom smislu, čućete karakteristični akustički prostor koji neguje Sonja Mutić – fragilan, ogoljen, punktualistički, koji obasjavaju sonične senke niskih i visokih frekvencija.

Ostvarenje Image, jednog na najcenjenijih kompozitora savremene muzike u Srbiji u proteklim decenijama, Milana Mihajlovića, nastalo je 2017. godine na originalne francuske stihove slikarke Milene Pavlović-Barili. U ovoj kompoziciji Milan Mihajlović je načinio novo stvaralačko čitanje Šenbergovog Pjeroa mesečara prožimajući narativ o Šenbergu i njegovom junaku sa vlastitom umetničkom sudbinom. Naime, centralni deo kompozicije Image je parafraza Mihajlovićevog ostvarenja Lamentoso iz 1977. godine, prve kompozicije koju je napisao nakon što je magistrirao i napustio akademske pedagoške kanone. Po rečima muzikološkinje Zorice Premate „Lamentoso je inaugurisao Mihajlovićev stil, autentično oslojen vlastitom tananom muzikalnošću i kritičkim stavom prema današnjem vremenu i njegovim nemuzičkim fenomenima”.

Kompozicija Dok mislim na tebe za klavir i gudački orkestar Tatjane Milošević je nastala kao porudžbina umetničkog direktora ansambla Metamorfozis, violiste Saše Mirkovića i premijerno je izvedena na koncertu ansambla Himne i molitve 2016. godine. Po rečima naše uvažene autorke i profesorke kompozicije na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, delo Dok mislim na tebe je zamišljeno kao paralelno dešavanje dva muzička toka: originalnih tematskih sadržaja i transformisanih citata Skarlatijeve Sonate za klavir u de molu Kirkpatrikov broj 213. Metaforično, ona predstavlja dihotomiju između tradicionalnog i modernog, realnog i astralnog, starog i novog, navodi Tatjana Milošević. Muzički tok, podeljen u šest odseka, se odvija bez eksplicitnog dramskog konflikta stavljajući u prvi plan lirske i meditativne nastupe klavirskog i gudačkog zvuka.

Ana Gnjatović, neguje spcifičan zvučni unverzum pre svega okrenut sakupljanju i kombinaciji pronađenih objekta, dela, koncepata i ideja pogodnih za prevođenje, ozvučavanje, generalizaciju i interpretaciju. Fonacije 2 – Uspomene su deo doktorskog projekta Fonacije koji je Ana Gnjatović odbranila u klasi Srđana Hofmana 2017. godine. Ova kompozicija je ispunjena fragmentima vokalne prošlosti autorke – nekim od najznačajnijih muzičkih komada, pesama i priča iz njenog detinjstva. Svi oni zajedno, pričani i pevani, semplovani i procesirani, sakupljeni su u nežnu hroniku, kako to zapisuje autorka, u čijem izvođenju ćete i čuti ovo delo.

Stanko Simić je kompozitor i pijanista mlađe generacije, koji deluje kao asistent na katedri za kompoziciju Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu. Njegovo ostvarenje Memoria nastalo je 2017. godine i kako to sam autor kaže „u figurativnom smislu predstavlja niz sećanja, svitu utisaka ili možda bolje rečeno – knjigu uspomena”, dodajući da „u sebi nosi slike neumornih vetrova, snažnih Atlasovih ramena ali i slike sumornih boja neminovnosti, krhkosti i odsustva”. U muzičkom toku Stanko Simić koristi fragmente poznate srednjovekovne sekvence Dies Irae, unutar kompleksne i zasićene game gudačkog zvuka.

Urednica Ksenija Stevanović