Savremena srpska muzika

Večerašnju emisiju posvećujemo delima Branke Popović

Ova kompozitorka, rođena 1977. godine, diplomirala je na katedrama za muzikologiju i kompoziciju i orkestraciju na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, gde je trenutno docent na Katedri za kompoziciju i orkestraciju. Diplomu magistra kompozicije stekla je na Gildhol školi za muziku i dramu u Londonu u klasi Džudit Bingam, a 2012. godine, izvođenjem kamerne opere Petrograd, ova umetnica je odbranila i umetnički doktorat na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu.

U periodu od 2010. do 2015. godine bila je saradnik Trećeg programa Radio Beograda, a od 2015. je selektor Međunarodne tribine kompozitora. Njen muzički jezik je post-moderno orijentisan, sa izraženom eksperimentalnom crtom, koju autorka često ističe. Ona traga za autentičnošću i poetskom čistotom inspirišući se obiljem već postojećih muzika raznovrsnih stilova i žanrova.

Dela Branke Popović izvođena su u okviru Bertvisl festivala u Londonu, Jamaha takmičenja duvačkih kvinteta u Glazgovu, a redovan je učesnik i Međunarodne tribine kompozitora u Beogradu. Godine 2002, osvojila je Treću nagradu za trio Dream na Letnjoj muzičkoj akademiji Budimpešta-Prag-Beč. Ova umetnica osvojila je nagradu za najbolju muziku u filmu Tačka prekida Igora Toholja na 56. Beogradskom festivalu dokumentarnog i kratkometražnog filma 2009. godine. Ipak, najveći uspeh na međunarodnoj sceni Branka Popović je ostvarila 2015. godine, kada je njeno delo Lines and Circles izabrano među deset preporučenih ostvarenja na Rostrumu kompozitora u Talinu. Branka Popović je dva puta bila odabrana da učestvuje u međunarodnom projektu kulturne razmene sa Kinom pod nazivom „Kompozitorski izlet u Kinu”, namenjenom umetnicima iz centralne i istočne Evrope. Tako je 2016. i 2018. godine boravila u ovoj zemlji, gde je u Šangaju premijerno predstavila kompoziciju Muzika juga, napisanu za tradicionalne kineske i klasične evropske instrumente.

Urednica emisije: Ivana Neimarević