Improvizorijum

Muzika sa kompakt-diska „And Now” trija Kojne – Laš – Nobl

Osvedočeni predstavnici ekspresivne, radikalne kolektivne improvizacije, tenor saksofonista Štefan Kojne, kontrabasista Dominik Laš i bubnjar i perkusionista Stiv Nobl su u januaru ove godine održali koncert u londonskom klubu Oto. Snimak ovog nastupa je upravo objavila britanska diskografska produkcija FMR Records na kompakt-disku And Now. Putem egalitarnog dijaloga, u potpunosti koncentrisani ka visoko-oktanskoj tenziji i intenzivnom međusobnom slušanju, ovi talentovani umetnici nastavljaju da istražuju krajnje mogućnosti instrumenta, putem kaleidoskopske, gotovo arhetipske vizije strogog i metodičnog muzičkog toka.

Autor emisije Milenko Mićanović