Noćne promenade

Kompozicije Mihaila Glinke, Džeralda Finzija, Franca Šuberta, Petra Čajkovskog i Maksa Bruha

01.05 Mihail Glinka
Kapričo briljante (8.52)
Uvertira u De duru (5.53)
Uspomena na letnju noć u Madridu (9.03)
Izvodi: Filharmonija Bi-Bi-Sija pod upravom Vasilija Sinajskog


01.
30 Džerald Finzi
U obezličenim godinama (21.29)
Izvode: Džon Mark Ejnsli, Simfonijski orkestar grada Londona pod upravom Ričarda Hikoksa


01.5
0 Franc Šubert
Arpeđone sonata u a molu u verziji za violu (24.09)
Izvode: Maksim Risanov, viola i Švedski kamerni orkestar pod upravom Muhaja Tanga


02.1
5 Mihail Glinka
Simfonija na dve ruske teme (13.11)
Kamarinskaja (7.23)
Izvodi: Filharmonija Bi-Bi-Sija pod upravom Vasilija Sinajskog


02.3
5 Džerald Finzi
Koncert za mali orkestar i violinu (20,02)
Preuldijum opus 25 (5.00)
Romansa opus 11 (7.48)
Izvode: Tasmin Litl, violina i Simfonijski orkestar grada Londona pod upravom Ričarda Hikoksa


03.10 Petar Čajkovski
Rokoko varijacije u aranžmanu za violu (18.42)
Izvode: Maksim Risanov, viola i Švedski kamerni orkestar pod upravom Muhaja Tanga


03.
30 Mihail Glinka
Uvertira i svita iz opere „Ruslan i Ljudmila" (23.21)
Izvodi: Filharmonija Bi-Bi-Sija pod upravom Vasilija Sinajskog


03.5
5 Maks Bruh
Serenada na švedske melodije u ce molu, opus posthumni (15.30)
Izvodi: Simfonijski orkestar jugozapadne Nemačke iz Kajzerslauterna pod upravom Vernera Andreasa Alberta


04.10 Maks Bruh
Romansa u Ef duru (9.22)
Izvodi: Maksim Risanov, viola i Švedski kamerni orkestar pod upravom Muhaja Tanga


04.
20 Franc Šubert
Klavirski trio broj 2 u Es duru opus 100 (45.14)
Trio Eležijak