Muzika za film – Kompozicije Vorena Elisa

Večeras su pred nama dva Elisova solo ostvarenja – prvo za film „This Train I Ride” Arnoa Bičija i drugo za film „Mustang” Deniz Gamze Erguven.

Voren Elis je za ostvarenje This Train I Ride zabeležio terenske snimke na pariskoj stanici međunarodnog voza Eurostar i pridodao ih svojoj muzici sastavljenoj od akustičnih instrumenata i ambijentalne elektronike. Može se reći da je na taj način Elis sledio svojevrstan dokumentaristički pristup, rekreirajući zvučni svet koji nastaje na šinama. U numerama su prisutni i odlomci razgovora sa slepim putnicama, koji ne nose samo narativni već na gotovo vizuelni način dočaravanju atmosfere filma. Elis je napisao numere na osnovu nacrta scenarija, a zatim je zajedno sa rediteljem oblikovao dramaturški tok u odnosu na karakteristike pripovedanja.

Urednica Sanja Kunjadić