Stereorama – Noćni program

Kompozicije Maksa Bruha, Feliksa Mendelsona, Volfganga Amadeusa Mocarta, Gabrijela Forea, Isaka Albeniza, Paula Hindemta, Alberta Cabela, Žan-Filipa Ramoa, Ludviga van Betovena i Frederika Šopena

Prvi sat noćnog programa Stereorame ispuniće dve popularne partiture iz pera romantičara Maksa Bruha i Feliksa Mendelsona. Slušaćete Bruhov Violinski koncert, a zatim muziku Feliksa Mendelsona komponovanu za scensku postavku komada San letnje noći Vilijema Šekspira..

U narednom satu pratićete interpretacije francuske harfistkinje Izabel Moreti. Slušaćete njena tumačenja kompozicija Mocarta, Forea, Albeniza, Hindemita i Cabela. Snimci su zabeleženi na koncertu kojim je ova umetnica otvorila 10. Međunarodni festival harfe u Beogradu, aprila 2011. godine u Dvorani Kolarčeve zadužbine.

Treći sat ispuniće svite iz opera Žan-Filipa Ramoa.

Do kraja noćnog programa Stereorame pratićete interpretacije čuvenog pijaniste Artura Rubinštajna.