XX vek – Gudački kvarteti Hildinga Rozenberga

Rozenberg, koji je živeo između 1892. i 1985. godine, bio je jedan od prvih švedskih modernista i jedna od najuticajnijih figura klasične muzike u Švedskoj.

Studirao je na Univerzitetu u Stokholmu, a među njegovim profesorima bili su Vilhelm Stenhamar, koji ga je podučavao kontrapunktu i Herman Šerhen sa kojim je učio dirigovanje. Nakon Prvog svetskog rata obišao je Evropu kao dirigent, a zahvaljujući stipendiji koju je dobio kao kompozitor, putovao je u Berlin, Beč i Pariz i upoznao se sa Šenbergom i Hindemitom. Dok njegova rana dela pokazuju uticaj Sibelijusa, uskoro je postao uzor drugim kompozitorima kako da se odmaknu od poznoromantičarskog stila i nacionalnog usmerenja, karakterističnog za evropsku muziku XIX veka i usvoje moderniji jezik po uzoru na autore iz Beča i Pariza, te dostignu samosvojniji izraz.

Urednica Sanja Kunjadić